Als de relatie niet meer is zoals hij was

NIET MEER GELUKKIG IN JE PARTNERRELATIE ?   PROBLEMEN IN JE SAMENGESTELDE GEZIN ?   
Is de verbinding tussen elkaar die eerst zo vanzelfsprekend leek, weg? Twijfel om uit elkaar te gaan of toch bij elkaar te blijven, maar dan niet meer op de oude voet door willen gaan? Maar hoe dan anders? Met relatietherapie staat u er niet alleen voor!

Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER

Jacqueline Lutt-Brust

EFT - Relatietherapeut
Gecertificeerd Stiefplan-Coach
06 - 811 147 87
  • snel een afspraak
  • ook buiten kantooruren
  • goede reviews
Jacqueline Lutt-Brust - EFT Relatietherapeut Almere-Hout

Afspraak inplannen

EFT - Relatietherapie (Emotionally Focused Therapy) biedt uitkomst!

Als de relatie niet meer is zoals hij was, EFT relatietherapieIn de partnerrelatie kan sprake zijn van openlijke of stille verwijten (kritiek), toenemende ergernissen over en weer, steeds terugkerende ruzies, het gevoel hebben je constant te moeten verdedigen, steeds meer je eigen weg gaan (terugtrekken) om conflicten te vermijden, spanningen, teleurstelling over de tekortkomingen van je partner, het niet uitkomen van hooggespannen verwachtingen, weinig of niet meer met elkaar communiceren, onverschilligheid naar elkaar, moeite met het luisteren naar de ander, intimiteit, geborgenheid, veiligheid en tederheid zijn minder of zelfs helemaal verdwenen, geen plezier meer hebben samen, negatief denken over elkaar, langs elkaar heen leven, overspel, verwijdering, niet meer jezelf kunnen zijn, gevoelens die niet meer met elkaar gedeeld worden, specifieke problemen in je samengestelde gezin (stiefgezin), wantrouwen...
Hierdoor kan je je eenzaam en somber voelen, verdrietig, boos, verward, wanhopig of onbegrepen. Er is pijn.....

Je gaat je partner door een andere bril zien, en de focus gaat steeds meer liggen op de negatieve eigenschappen. Wat eerst leuk aan elkaar was, is nu verdwenen. Eerst waren er zoveel overeenkomsten, nu zijn er meer verschillen dan ooit, en die worden als negatief ervaren.

Hiervan iets herkenbaar in je partnerrelatie ? Dan ben je niet de enige die worstelt met zijn relatie. Gelukkig is er met EFT - Relatietherapie meer positieve verandering mogelijk dan koppels denken, ook in relatief korte tijd.

De feiten op een rijtje

Wat kan EFT relatietherapie biedenVolgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) eindigt meer dan een derde van de huwelijken in een echtscheiding.

Voor niet-gehuwde samenwoners is de kans op relatieverbreking meer dan twee keer zo hoog als voor de gehuwde samenwoners en bij tweede huwelijken is de kans op een scheiding zelfs ruim 60%. Bij een derde huwelijk is de kans op een scheiding gestegen tot bijna 90%.

Er komen steeds meer samengestelde gezinnen. Deze gezinnen hebben hun eigen specifieke problemen en valkuilen, er spelen zoveel verschillende belangen en emoties. Slechts 40% van de nieuwe gezinnen blijft bij elkaar.

Wetenschappelijk bewezen: EFT meest effectieve relatietherapie

Erkennen dat je niet gelukkig bent in je relatie is één ding, maar naar een relatietherapeut gaan is een tweede. Toch is deze optie goedkoper dan een echtscheiding en als beide partners willen, is uit elkaar gaan gelukkig meestal te voorkomen. De pijn van uit elkaar gaan, met alle gevolgen van dien (ook voor eventuele kinderen), wordt hiermee vermeden. Samen naar relatietherapie is investeren in je relatie om weer verbinding met elkaar te krijgen en SAMEN VERDER de toekomst in te lopen ! Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen met een goede partnerrelatie langer leven, gezonder en gelukkiger zijn.

Een relatie is als een tuin. Het moet onderhouden worden anders wordt het overwoekerd door onkruid. Een relatie vraagt om aandacht en zorg. Uiteindelijk hebben de meeste mensen behoefte aan een veilige, emotionele verbondenheid met hun partner. EFT -Relatietherapie is er op gericht op het versterken van die verbondenheid , om problemen te verhelderen, negatieve patronen te ontdekken en te doorbreken met als uiteindelijke doel elkaar niet kwijt te raken. Momenteel is EFT (Emotionally Focused Therapy) internationaal de best onderzochte vorm van relatietherapie en het meest effectief. Na een behandeling van een aantal sessies waren bij bijna 75% van de paren de relatieproblemen geheel over, er was bij 90% tenminste een aanzienlijke verbetering opgetreden. Follow-up onderzoek heeft laten zien dat de uitkomsten stand houden op lange termijn, er is sprake van blijvend positief effect.

Toch kan het zijn dat, ondanks alle inspanningen, de partners besluiten uit elkaar te gaan. Ook dan biedt EFT - Relatietherapie een uitkomst: een koppel wordt geholpen dit op een waardige en respectvolle manier te doen, zonder haat en nijd.

EFT - Relatietherapie (Emotionally Focused Therapy) biedt uitkomst
Neem direct contact op
© 2024 Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER