HomeDisclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan deze website en/of de inhoud daarvan kan de gebruiker geen enkel  recht ontlenen.

Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,  ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website of vanwege het niet kunnen gebruiken van deze website.

Het is niet toegestaan om - in welke vorm dan ook - de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet- commercieel  gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht.

Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER is vrij om de informatie op deze website op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen hierover. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER  juist te informeren over allerlei zaken die zijn/haar geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies. De cliënt blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf met de geboden technieken doet, en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut.  Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten of schaden die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht en doen of nalaten door de cliënt.

EFT - Relatietherapie (Emotionally Focused Therapy) biedt uitkomst
Neem direct contact op
© 2024 Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER