HomeEFT - Relatietherapie

EFT - Relatietherapie

Emotiegerichte relatietherapie in AlmereEFT (Emotionally Focused Therapy), oftewel emotiegerichte relatietherapie, is gebaseerd op de hechtingstheorie, diep op emoties ingaand en strevend naar het opbouwen van een veilige hechting en verbondenheid in de partnerrelatie. Mensen die veilig emotioneel verbonden zijn, zijn gelukkiger, sterker, veerkrachtiger en zelfstandiger. Partners leren om te zeggen waar ze behoefte aan hebben in hun relatie, en over en weer elkaars behoeften te begrijpen . Op die manier zijn partners weer bereikbaar voor elkaar. Ze voelen weer verbinding met elkaar en kunnen weer op elkaar rekenen als ze elkaar nodig hebben.

Afspraak inplannen

Bij EFT staan de liefde en emoties centraal

Dr. Sue Johnson uit Canada, klinisch psycholoog en een vooraanstaand deskundige in de relatiewetenschap, heeft deze methode ontwikkeld. Bij EFT staan de liefde en emoties centraal. In EFT wordt de partnerrelatie beschreven als een dans. In het begin van de relatie, de verliefdheidsfase, gaat de dans vanzelf. Maar na enige tijd kan er sprake zijn van problemen, er komen ruzies, de partners belanden in een negatieve interactiecirkel. De dans wordt een "zoek de boef" dans (over en weer aanvallen, beschuldigen en veroordelen, het ligt niet aan mij maar aan jou, er is veel boosheid, deze dans leidt tot escalatie) of een "protestpolka" (de meest voorkomende dans, die verstikkend is). De protestpolka is een poging om een reactie te ontlokken van de partner. Als we geen emotionele reactie krijgen, moeten we wel protesteren. Eén partner is de eisende partij en protesteert hevig tegen het gebrek aan verbondenheid. De ander trekt zich terug en drukt zijn kritiek uit door stilzwijgen. De fase die daarop volgt is de "verstijf en vlucht" dans. Deze dans komt tot stilstand. De partners staan niet meer op de dansvloer bij deze dans. De relatie bevindt zich in zwaar weer. Aanraking en intimiteit zijn verdwenen. De partners zijn vreemden voor elkaar geworden, vermijden elkaar, vluchten weg, er ontstaat afstand en verwijdering. De kans op scheiding neemt aanzienlijk toe.

EFT laat de paren hun dans herkennen en leert ze hoe ze er weer voor elkaar kunnen zijn, bereikbaar zijn voor elkaar, er weer toe doen voor elkaar, en te reageren naar elkaar als ze elkaar nodig hebben. De focus is op emoties. Emoties vormen de melodie waarop gedanst wordt. Door EFT komt er weer muziek in de relatie.

De drie fases van EFT relatietherapie

EFT is op enkele uitzonderingen na geschikt voor de meeste paren die om hulp bij relatieproblemen vragen. De koppels doorlopen 3 fases: eerst gaan we op zoek naar de negatieve patronen die de relatieproblemen in stand houden. De partners leren dat ze niet elkaars vijand zijn, maar dat ze een gemeenschappelijke vijand hebben: het negatieve patroon. Doel is om deze patronen te doorbreken en verandering in het gedrag te krijgen. Na dit inzicht ga je in fase 2 uitspreken wat je nodig hebt (je behoeften) en hoe je je weer dieper met elkaar kunt verbinden. In de derde fase gaan we kijken hoe je de nieuwe oplossingen kunt behouden op de lange termijn.

Indien gewenst is er nog meer informatie over EFT te vinden op de website www.eft.nl

EFT - Relatietherapie (Emotionally Focused Therapy) biedt uitkomst
Neem direct contact op
© 2024 Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER