HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER zal zich te allen tijde maximaal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie om de therapie tot een succes te maken. Cliënt neemt deel aan de sessies op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid.  Voor het welslagen van het behandelingstraject is het van groot belang dat de cliënt betrokken is en inzet toont.

Een gemaakte afspraak kan uiterlijk één werkdag (24 uur) van te voren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Bij afzeggingen binnen 24 uur of niet komen opdagen  worden de volledige kosten van de afgesproken sessie in rekening gebracht.  Houd er rekening mee dat de afspraken van maandag uiterlijk de vrijdag ervoor voor 12.00 uur kunnen worden afgezegd, anders worden ze in rekening gebracht.

Afspraken annuleren of verzetten kan via het telefoonnummer 06 81114787 of per email info@relatietherapiesamenverder.nl

De sessie kan meteen na afloop betaald worden, contant of per pin. Een digitale versie van de factuur wordt verzonden aan de cliënt. Indien er sprake is van betaling door overschrijving wordt de cliënt verzocht binnen 5 dagen te betalen.

Bij niet betaling binnen 5 dagen na de factuurdatum zal de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering ontvangen, waarin de cliënt verzocht wordt alsnog te betalen binnen 5 dagen zonder extra kosten.

Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar betaalverplichtingen dan is praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

EFT - Relatietherapie (Emotionally Focused Therapy) biedt uitkomst
Neem direct contact op
© 2024 Praktijk voor relatietherapie SAMEN VERDER